POTENSI DESA PUTRAJAWA

II. Potensi Sumber Daya Manusia

A. Jumlah

 

a. Jumlah laki-laki

4738 

b. Jumlah perempuan

4434 

c. Jumlah total (a+b)

9182 

d. Jumlah kepala keluarga

2658 

e. Kepadatan Penduduk (c/Luas Desa)

 569,130 H

 

B. Usia

 

9

5

Usia

Laki-laki

(Orang)

Perempuan

(Orang)

 

Usia

Laki-laki

(Orang)

Perempuan

(Orang)

0-12 bulan

 29

21

 

39 tahun

94 

93 

1 tahun

 32

22 

 

40

 95

93 

2

 22

21 

 

41

 93

93 

3

 31

30 

 

42

 94

93 

4

 22

19 

 

43

 93

96 

5

 24

22 

 

44

 93

95 

6

 32

28 

 

45

 93

93 

7

 56

59 

 

46

 93

94 

8

 49

57 

 

47

 15

13 

9

 51

62 

 

48

 13

15 

10

 65

57 

 

49

 17

15 

11

 51

57 

 

50

 14

20 

12

 59

56 

 

51

 12

16 

13

 62

59 

 

52

 16

11 

14

 67

64 

 

53

 15

13 

15

 59

66 

 

54

 17

13 

16

 91

98 

 

55

 16

13 

17

 97

89 

 

56

 12

10 

18

 89

96 

 

57

 5

19

 95

95 

 

58

 7

20

 89

99 

 

59

 7

21

 97

89 

 

60

 6

22

 93

95 

 

61

 7

23

 93

93 

 

62

 5

24

 93

93 

 

63

 7

25

 93

96 

 

64

 6

26

 93

93 

 

65

 9

27

 93

93 

 

66

 8

28

 91

97 

 

67

29

 93

93 

 

68

 10

30

 95

93 

 

69

 9

31

93 

94 

 

70

 6

32

 93

93 

 

71

 4

33

 93

93 

 

72

 3

34

 93

96 

 

73

 4

35

 94

93 

 

74

 5

36

 96

92 

 

75

 5

37

 94

93 

 

Diatas 75

38

 93

91 

 

Total

 7741

 

 

C. Pendidikan

 

Tingkatan Pendidikan

Laki-laki

(Orang)

Perempuan

(Orang)

1.    Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK

115 

103 

2.    Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group

 109

99 

3.    Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah

 

 

4.    Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah

 791

814 

5.    Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah

 5

 6

6.    Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SD56

 158

 96

7.    Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTP

 

 

8.    Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA

 

 

9.    Tamat SD/sederajat

1189 

1164 

10.  Tamat SMP/sederajat

 465

 448

11.  Tamat SMA/sederajat

 452

565 

12.  Tamat D-1/sederajat

 

 

13.  Tamat D-2/sederajat

 

 

14.  Tamat D-3/sederajat

 

 

15.  Tamat S-1/sederajat

 45

 42

16.  Tamat S-2/sederajat

 

 

17.  Tamat S-3/sederajat

 

 

18.   Tamat SLB A

 

 

19.   Tamat SLB B

 

 

20.   Tamat SLB C

 

 

Jumlah

 

 

Jumlah Total

 

 

D. mata Pencaharian Pokok

 

Jenis Pekerjaan

Laki-laki

(Orang)

Perempuan

(Orang)

1.    Petani

34

34

2.    Buruh tani

 210

146 

3.    Buruh migran perempuan

 

 

4.    Buruh migran laki-laki

 

 

5.    Pegawai Negeri Sipil

 

 

6.    Pengrajin industri rumah tangga

 

 

7.    Pedagang keliling

 

 

8.    Peternak

 

 

9.    Dokter swasta

 

 

10.  Bidan swasta

 

 

11.  Pensiunan TNI/POLRI

 

 

12.  Nelayan

 

 

13.  Lainnya

 

 

Jumlah

 

 

Jumlah Total Penduduk                                                                                         ............................. orang

 

 

E. Agama/Aliran Kepercayaan

 

Agama

Laki-laki

(Orang)

Perempuan

(Orang)

1.    Islam

 

 

2.    Kristen

 

 

3.    Katholik

 

 

4.    Hindu

 

 

5.    Budha

 

 

6.    Khonghucu

 

 

7.    Kepercayaan Kepada Tuhan YME

 

 

8.    Aliran Kepercayaan lainnya

 

 

Jumlah

 

 

 

F. Kewarganegaraan

 

Kewarganegaraan

Laki-laki

(Orang)

Perempuan

(Orang)

1.    Warga Negara Indonesia

 

 

2.    Warga Negara Asing

 

 

3.    Dwi Kewarganegaraan

 

 

Jumlah

 

 

 

G. Etnis

 

Etnis

Laki-laki

(Orang)

Perempuan

(Orang)

1.    Aceh

 

 

2.    Batak

 

 

3.    Nias

 

 

4.    Sabu

 

 

5.    Rote

 

 

6.    Sumba

 

 

7.    Ternate

 

 

8.    Tolaki

 

 

9.    Buton

 

 

10.  Muna

 

 

11.  Mikongga

 

 

12.  Wanci

 

 

13.  Mbojo

 

 

14.  Samawa

 

 

15.  Asia

 

 

16.  Afrika

 

 

17.  Australia

 

 

18.  China

 

 

19.  Amerika

 

 

20.  Eropa

 

 

Jumlah

 

 

 

H. Cacat Mental Dan Fisik

 

Jenis Cacat Fisik

Laki-laki

(Orang)

Perempuan

(Orang)

1.    Tuna rungu

 

 

2.    Tuna wicara

 

 

3.    Tuna netra

 

 

4.    Lumpuh

 

 

5.    Sumbing

 

 

6.    Cacat kulit

 

 

7.    Cacat fisik/tuna daksa lainnya

 

 

Jumlah

 

 

Jenis Cacat Mental

1.    Idiot

 

 

2.    Gila

 

 

3.    Stress

 

 

4.    Autis

 

 

Jumlah

 

 

 

I. Tenaga kerja

 

Tenaga Kerja

Laki-laki

(Orang)

Perempuan

(Orang)

1.    Penduduk usia 0 - 6 tahun

 

 

2.    Penduduk usia 7 - 18 tahun yang masih sekolah

 

 

3.    Penduduk usia 18 - 56 tahun (a + b)

 

 

a.    Penduduk usia 18 - 56 tahun yang bekerja

 

 

b.    Penduduk usia 18 - 56 tahun yang belum/tidak bekerja

 

 

4.    Penduduk usia 56 tahun ke atas

 

 

5.    Angkatan Kerja

 

 

Jumlah (1 + 2 + 3 + 4)

 

 

Jumlah total (Laki-Laki + Perempuan)

 

 

J. Kualitas Angkatan kerja

 

Angkatan Kerja

Laki-laki

(Orang)

Perempuan

(Orang)

1.    Penduduk usia 18 - 56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin

 

 

2.    Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tidak tamat SD

 

 

3.    Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SD

 

 

4.    Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTP

 

 

5.    Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTA

 

 

6.    Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi

 

 

7.     

 

 

Jumlah