POTENSI DESA SAMIDA

II. Potensi Sumber Daya Manusia

A. Jumlah

 

a. Jumlah laki-laki

2.647 

b. Jumlah perempuan

2.410 

c. Jumlah total (a+b)

5.057 

d. Jumlah kepala keluarga

 1.622

e. Kepadatan Penduduk (c/Luas Desa)

 10 PER/KM

 

B. Usia

 

Usia

Laki-laki

(Orang)

Perempuan

(Orang)

 

Usia

Laki-laki

(Orang)

Perempuan

(Orang)

0-12 bulan

99

75 

 

39 tahun

 35

27 

1 tahun

82 

56 

 

40

54 

52 

2

 50

75 

 

41

44 

49 

3

 37

44 

 

42

31 

27 

4

 41

40 

 

43

29 

26 

5

54 

38 

 

44

26 

27 

6

 57

44 

 

45

39 

33 

7

 43

44 

 

46

22 

18 

8

70 

50 

 

47

30 

25 

9

 65

59 

 

48

27 

23 

10

 64

55 

 

49

29 

22 

11

69 

50 

 

50

32 

25 

12

 54

57 

 

51

22 

24 

13

 54

50 

 

52

24 

20 

14

 54

58 

 

53

21 

17 

15

 65 

52 

 

54

24 

22 

16

 58

58 

 

55

18 

15 

17

  46 

 39

 

56

15 

11 

18

 45

43 

 

57

11 

15 

19

 32

37

 

58

17 

17 

20

42 

36 

 

59

12 

10 

21

54 

38 

 

60

23 

23 

22

41 

45 

 

61

14 

13 

23

27 

38 

 

62

24 

17 

24

25 

44 

 

63

13 

13 

25

42 

34 

 

64

14 

26

37 

28 

 

65

33 

16 

27

38 

25 

 

66

12 

28

57 

48 

 

67

29

40 

25 

 

68

30

36 

37 

 

69

31

37 

39 

 

70

32

40 

33 

 

71

 11

 8

33

35 

37 

 

72

34

33 

36 

 

73

12 

35

39 

36 

 

74

36

23 

38 

 

75

10 

14 

37

33 

30 

 

Diatas 75

20 

38

39 

32 

 

Total

 2647

2410 

 

C. Pendidikan

 

Tingkatan Pendidikan

Laki-laki

(Orang)

Perempuan

(Orang)

1.    Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK

 30

36

2.    Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group

 154

205 

3.    Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah

 -

4.    Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah

482 

423 

5.    Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah

 32

43 

6.    Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SD

 64

40 

7.    Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTP

 215

212 

8.    Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA

 259

 280

9.    Tamat SD/sederajat

 402

318 

10.  Tamat SMP/sederajat

 743

679 

11.  Tamat SMA/sederajat

 252

157 

12.  Tamat D-1/sederajat

 0

13.  Tamat D-2/sederajat

 0

 0

14.  Tamat D-3/sederajat

 5

 4.

15.  Tamat S-1/sederajat

12 

16.  Tamat S-2/sederajat

 0

 1

17.  Tamat S-3/sederajat

 

 

18.   Tamat SLB A

 

 

19.   Tamat SLB B

 

 

20.   Tamat SLB C

 

 

Jumlah

 2647

2410 

Jumlah Total

5057 

 

D. mata Pencaharian Pokok

 

Jenis Pekerjaan

Laki-laki

(Orang)

Perempuan

(Orang)

1.    Petani

 220

90

2.    Buruh tani

 300

270

3.    Buruh migran perempuan

 0

6

4.    Buruh migran laki-laki

 0

 0

5.    Pegawai Negeri Sipil

 6

6.    Pengrajin industri rumah tangga

 150

 152

7.    Pedagang keliling

28

8.    Peternak

159

11 

9.    Dokter swasta

 0

10.  Bidan swasta

 0

11.  Pensiunan TNI/POLRI

 1

12.  Nelayan

 7

13.  Lainnya

 13

Jumlah

884

543

Jumlah Total Penduduk                                                                                                                                              orang

1427

 

E. Agama/Aliran Kepercayaan

 

Agama

Laki-laki

(Orang)

Perempuan

(Orang)

1.    Islam

2647 

2410 

2.    Kristen

3.    Katholik

4.    Hindu

5.    Budha

6.    Khonghucu

7.    Kepercayaan Kepada Tuhan YME

 -

8.    Aliran Kepercayaan lainnya

 -

Jumlah

2647 

 2410 

 

F. Kewarganegaraanf

 

Kewarganegaraan

Laki-laki

(Orang)

Perempuan

(Orang)

1.    Warga Negara Indonesia

 2647

2410 

2.    Warga Negara Asing

 -

 -

3.    Dwi Kewarganegaraan

 -

Jumlah

  2647

2410 

 

G. Etnis

 

Etnis

Laki-laki

(Orang)

Perempuan

(Orang)

1.    Aceh

2.    Batak

 

 

3.    Nias

 3

4.    Sabu

 

 

5.    Rote

 

 

6.    Sumba

 

 

7.    Ternate

 

 

8.    Tolaki

 

 

9.    Buton

 

 

10.  Muna

 

 

11.  Mikongga

 

 

12.  Wanci

 

 

13.  Mbojo

 

 

14.  Samawa

 

 

15.  Asia

 

 

16.  Afrika

 

 

17.  Australia

 

 

18.  China

 

 

19.  Amerika

 

 

20.  Eropa

 

 

Jumlah

 

H. Cacat Mental Dan Fisik

 

Jenis Cacat Fisik

Laki-laki

(Orang)

Perempuan

(Orang)

1.    Tuna rungu

4

2.    Tuna wicara

 2

3.    Tuna netra

2

4.    Lumpuh

 0

5.    Sumbing

6.    Cacat kulit

7.    Cacat fisik/tuna daksa lainnya

 4

Jumlah

12

Jenis Cacat Mental

1.    Idiot

2.    Gila

3.    Stress

5

4.    Autis

 0

Jumlah

 11

 6

 

I. Tenaga kerja

 

Tenaga Kerja

Laki-laki

(Orang)

Perempuan

(Orang)

1.    Penduduk usia 0 - 6 tahun

 206

192 

2.    Penduduk usia 7 - 18 tahun yang masih sekolah

531

464 

3.    Penduduk usia 18 - 56 tahun (a + b)

1217 

1179 

a.    Penduduk usia 18 - 56 tahun yang bekerja

 974

943 

b.    Penduduk usia 18 - 56 tahun yang belum/tidak bekerja

 243

236 

4.    Penduduk usia 56 tahun ke atas

 0

5.    Angkatan Kerja

 

 

Jumlah (1 + 2 + 3 + 4)

1954

1835

Jumlah total (Laki-Laki + Perempuan)

 3789

 

J. Kualitas Angkatan kerja

 

Angkatan Kerja

Laki-laki

(Orang)

Perempuan

(Orang)

1.    Penduduk usia 18 - 56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin

 59

81 

2.    Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tidak tamat SD

 64

95 

3.    Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SD

 132

112 

4.    Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTP

402 

382 

5.    Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTA

743 

769 

6.    Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi

13 

17 

7.     

 

 

Jumlah

 1413

1456